Hoe gaan we dit mogelijk maken?

We richten ons hierbij op:
  • Positieve Gezondheid (vitaliteit, gezond oud worden (healthy ageing), groene leef en werk omgeving, bewegen, voeding)
  • Eigen kracht en regie (armoede, participatie, burgerinitiatieven,
    kwetsbare groepen, zinvolle dagbesteding, eenzaamheid)
  • Inclusie (gemengde wijken, gemeenschapszin, sociale samenhang, ontmoeting)
  • Bedrijvigheid (ondersteuning bij ondernemerschap, begeleiding naar (betaald) werk, cursussen en workshops, coaching)
  • Samenwerken met in de wijk aanwezige organisaties.in samenwerking en zelfstandig activiteiten te organiseren, initiatieven van bezoekers van het wijkbedrijf en bewoners te stimuleren en diensten en ondersteuning aanbieden.