Algemene informatie

 

Stichting EdanZ Wijkbedrijf De Hoogte is opgericht op 5 januari 2021 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81476167 en RSIN 862108871.

De missie van de Stichting is het voorzien van de doelgroepen van mogelijkheden om sociaal en/of economisch zelfredzamer en zelfstandiger te worden en het bieden van begeleiding daarbij, zulks door het bieden van een aantrekkelijke plek die levensplezier, gezondheid, inclusie, eigen kracht en regie en bedrijvigheid uitstraalt naar de stad-Groninger wijk De Hoogte en daarbuiten.

 

Organisatie

Adres: Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen
Website: edanzwijkbedrijf.nl

Facebook: facebook.com/edanzwijkbedrijf

LinkedIn: linkedin.com/edanzwijkbedrijf

Bestuur

Datum in functie bestuursleden 05-01-2021 (datum registratie: 06-01-2021). Gezamenlijk bevoegd.

van Gaalen, Lodewijk Cornelis Maria Gerardus is Voorzitter en Penningmeester.

von Hebel, Deborah Krista is Secretaris.

 

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2021 van Stichting EdanZ Wijkbedrijf De Hoogte
 

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting EdanZ Wijkbedrijf De Hoogte d.d. 5 januari 2021, Artikel 5, Lid 7, 

genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verantwoording

Verslag over de financiële verantwoording van de uitgeoefende activiteiten vind voor 31 januari 2022 plaats.