Magische Poort

Wat maakt de magische Poort anders dan anders?

Het belang van de Magische Poort is dat op een andere dimensie, op een natuurlijke manier iets bijzonders gebeurt. De kinderen voelen zich thuis bij de mensen van de Magische Poort. In het team zitten jonge mensen en goed gekwalificeerde docenten. Zij krijgen snel het vertrouwen van de kinderen, mede ook door de humor en het plezier waarmee ze de kinderen benaderen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen ontspannen, de spanning die ze van thuis of van school meenemen trekt weg en ze stellen zich open en kwetsbaar op voor zichzelf en elkaar. Soms zie je kinderen er van schrikken dat iets opeens zo fijn kan voelen. Soms wordt een kind overspoeld door emoties. Omdat de stress wegvalt, even geen zorgen te hoeven voelen.

Het is heel bijzonder dat het team dit weet te bewerkstelligen bij de kinderen. Vanuit dit veilige gevoel kan een kind ook openstaan voor het effect van b.v. yoga of een meditatie met klankschalen. De aandacht reikt ook verder dan alleen de activiteit. Er wordt gekeken naar het gedrag en de gemoedstoestand van een kind. Bij boosheid, verdriet en ook bij blijdschap wordt dit opgepakt en komt het ter sprake. Een kind wordt zich hierdoor bewust van zijn of haar innerlijk zelf. Kinderen leren wat emoties zijn, hoe ze emoties kunnen herkennen. Wat gebeurt er in je hoofd en in je lichaam? Waarom gebeurt dit? Hoe kan je ermee omgaan? Hoe ga je om met andere kinderen? Het is ontzettend leerzaam. Het maakt de kinderen weerbaarder en blijer. Het is een veilige omgeving. Vaak veiliger als de school en/of thuis situatie.

Lees verder….