EdanZ Wijkbedrijf De Hoogte

Missie

Iedereen heeft het recht om volwaardig mee te doen in de samenleving; zich naar vermogen sociaal, maatschappelijk en economisch te manifesteren.

EdanZ is een plek waar positieve gezondheid gestimuleerd wordt op allerlei levensgebieden. Reguliere en complementaire zorg en begeleiding werken samen aan veerkracht. EdanZ biedt (kwetsbare) mensen passende omstandigheden om zich te ontwikkelen. 

Visie

“EdanZ Wijkbedrijf De Hoogte” heeft een maatschappelijk doel: we voorzien onze doelgroepen van mogelijkheden om sociaal en/of economisch zelfredzamer en zelfstandiger te worden. We zijn er om onze doelgroepen daartoe passende begeleiding te bieden. De deelnemer is eigenaar van zijn eigen toekomst en wij ondersteunen gericht op de inhoud en vorm daarvan.


Doelstellingen

“EdanZ Wijkbedrijf De Hoogte”  is een aantrekkelijke plek die levensplezier, gezondheid, inclusie, eigen kracht en regie én bedrijvigheid uitstraalt naar De Hoogte en daarbuiten. Het is ons doel om buurtbewoners te activeren, inzicht te geven in wat ze kunnen en willen en ze te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij zijn er voor de wijk

EdanZ Wijkbedrijf

Wij zijn er voor jou.
Wij zijn een ontmoetingsplek in De Hoogte en ondersteunen en faciliteren
de maatschappelijke participatie: arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij gaan uit van de behoeften van de  buurt.
Wij beginnen met diverse projecten zoals een
een sociaal restaurant, een atelier en een fietsreparatiebedrijf.

Maar ook met een taal café voor statushouders, stadwandelingen,
ICT-repair, een Kapperssalon en nog veel meer.

Wij dragen heel gericht bij aan de saamhorigheid & leefbaarheid in de wijk.

Samen veranderen wij onze toekomst

De buurt onderneemt

Wij stimuleren de oprichting van kleine ondernemingen gerund door mensen uit de buurt.
Hierdoor blijft het geld in de buurt en kan de leefomgeving een fikse impuls krijgen door betaalbare catering en kappersbeurten, fietsreparaties, PC hulp, groenvoorziening, bezorg en vervoersdiensten e.d.
Wij faciliteren startende ondernemingen op het gebied van netwerken,
marketing, webshops en administraties.